Rachunkowość w/g Luziy

Obliczanie marży do faktury sprzedaży. (Od sta oraz w stu)

Jeżeli już umiemy zadekretować fakturę sprzedaży, to powinniśmy również umieć obliczyć marżę.

Znane są dwa sposoby obliczania marży.

 

I SPOSÓB

OD STA

 

czyli: do kosztów wytworzenia

Wytłumaczenie na przykładzie:

- 1 szt wyrobu gotowego= 10zł

- marża= 20% (zysk)

 

 

              Zysk 20 %

       Koszt Wytworzenia 100%    -------------> Co nam daje: cena

                                                            zbytu(sprzedaży)= 100%+20%=120%   

 

Rozwiązanie:

100%     -      10 zł

120%     -        x zł

 x= 12 zł/szt. (cena sprzedaży z marżą)

 

 II SPOSÓB

W STU

 

Wytłumaczenie na przykładzie:

- 1 szt wyrobu gotowego= 10zł

- marża= 20% (zysk)

 

 

               Zysk 20 %

       Koszt Wytworzenia 80%     --------------> Co nam daje: cena

             (100%-20%)                            zbytu(sprzedaży)==80%+20%=100%

 

 

Rozwiązanie:

80%     -      10 zł

100%   -       x zł

x= 12,50 zł/szt (cena sprzedaży z marżą) 

 

 

Uwaga!

 Pamiętajcie, jeżeli po fakturze sprzedaży następuje operacja WZ (wydanie zewnętrzne, czyli wydanie towaru/wyrobu gotowego/materiału odbiorcy) dekretujemy ją po cenie BEZ MARŻY !!!