Rachunkowość w/g Luziy

Ewidencja zakupu i przyjęcia materiałów wraz z kosztami zakupu

Zaprezentowanie problemu na przykładzie.

1. Fa Vat za zakupione materiały i ich transport.

a) netto:                   1000 szt. x 3,30 zł    =      3300

b) usługa transportowa                                        100 

c) razem netto                                                  3400

d)podatek 23%                                                  782

e)brutto                                                           4182

2. PZ- przyjęcie zakupionych materiałów do magazynu w cenie ewidencyjnej wynoszącej 3zł/szt materiału                               1000 szt x 3   =    3000 

3. PK- rozliczenie zakupu materiałów przy założeniu, że przedsiębiorstwo rozlicza koszty zakupu w czasie.

a) koszty zakupu                                            100

b) odchylenia od cen ew. materiałów.

    c. rzeczywista> c. ew   ===> odch. debetowe

                                       1000 szt (3,30-3)=   300 

 

Księgowanie