Rachunkowość w/g Luziy

Typy operacji gospodarczych

Typy operacji gospodarczych

Bardzo dużo zadań dostaję o określenie typu operacji gospodarczej, a zatem opis znajduje się poniżej. Z przykładami- rzecz jasna

 

TYP I

- odnosi się wyłącznie do aktywów.

- powoduje zwiększenie jednego składnika aktywów i zmniejszenie drugiego składnika aktywów.

-operacje te nie wpływają na sumę bilansową

Przykład:

Zakupiono materiały za gotówkę

DT: Materiały (+)

CT: Kasa (-)    

Konta „kasa” i „materiały” są kontami aktywnymi

 

TYP II

- odnosi się wyłącznie do pasyw

- powoduje zwiększenie jednego składnika pasywu i zmniejszenie drugiego składnika pasywu

-operacje te nie wpływają na sumę bilansową

Przykład:

Spłata zobowiązań wobec dostawcy z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego krótkoterminowego

DT: Zobowiązania wobec dostawców (-)

CT: Kredyt bankowy (+)

Konto „Zobowiązania wobec dostawców” i „Kredyt bankowy” są kontami pasywnymi

 

TYP III

-dotyczy jednocześnie aktywów i pasywów

-powoduje jednoczesne zwiększenie aktywów i pasywów

-wywołuje zwiększenie sumy bilansowej

Przykład:

Zakupiono środek trwały, zapłata w terminie późniejszym

DT: Środek trwały (+)

CT: Zobowiązania wobec dostawców (+)

Środek trwały – aktywo, Zobowiązania wobec dostawców- pasywo

 

TYP IV

-dotyczy jednocześnie aktywów i pasywów

-powoduje jednoczesne zmniejszenie aktywów i pasywów

-wywołuje zmniejszenie sumy bilansowej

Przykład:

Spłacono gotówką z kasy zobowiązania wobec dostawcy

DT: Zobowiązania wobec dostawców (-)

CT: Kasa (-)

Zobowiązania wobec dostawców – pasywo, Kasa- aktywo